Nẹp Chữ V H-D30A AK02

Nẹp Chữ V H-D30A AK02

Đây là nẹp dùng để kết thúc sàn tại chân tường, kết thúc sàn tại cửa hoặc phần giáp danh khi độ cao hai mặt sàn không bằng nhau

Sản phẩm liên quan