Nẹp Nối Sàn H-0413T WA01

Nẹp Nối Sàn H-0413T WA01

Đây là nẹp dùng để kết thúc sàn tại chân tường, kết thúc sàn tại cửa hoặc phần giáp danh khi độ cao hai mặt sàn không bằng nhau

Sản phẩm liên quan