Sàn gỗ ngoài trời tại Keppel land

Sàn gỗ ngoài trời tại Keppel land với sản phẫm sàn gỗ ngoài trời Tecwood với chất liệu WPC sản xuất trên dây chuyền hiện đại Nhật Bản.

 

Công trình sử dụng mẫu Tecwood TW140-Wood màu wood (Màu gỗ) là mẫu sàn gỗ ngoài trời rất được lựa chọn trong trang trí ngoại thất.

 

Sàn gỗ ngoài trời tại Keppel land

 

Sàn gỗ ngoài trời tại Keppel land

 

Sàn gỗ ngoài trời tại Keppel land

 

Sàn gỗ ngoài trời tại Keppel land

 

Sàn gỗ ngoài trời tại Keppel land

 

Sàn gỗ ngoài trời tại Keppel land

 

Sàn gỗ ngoài trời tại Keppel land

 

Sàn gỗ ngoài trời tại Keppel land

 

Sàn gỗ ngoài trời tại Keppel land

 

Sàn gỗ ngoài trời tại Keppel land

 

TIN TỨC GẦN ĐÂY

Network