Sàn gỗ ngoài trời hồ bơi biệt thự tại Thảo Điền Quận 2

Sàn gỗ ngoài trời hồ bơi cho biệt thự tại Thảo Điền Quận 2 được sữ dụng loại sản phẫm sàn gỗ ngoài trời Tecwood với chất liệu Wood plastic composite (WPC) công nghệ Nhật Bản phù hợp với khí hậu Việt Nam, sản phẫm bảo hành 10 Năm.

Sàn hồ bơi được sữ dụng hai mẫu sản phẫm Tecwood TW150-WhiteTecwood TW140-Black.

 

Dưới đây là một số hình ảnh sàn gỗ ngoài trời:

 

Sàn gỗ ngoài trời hồ bơi

 

Sàn gỗ ngoài trời hồ bơi

 

Sàn gỗ ngoài trời hồ bơi

 

Sàn gỗ ngoài trời hồ bơi

 

Sàn gỗ ngoài trời hồ bơi

 

Sàn gỗ ngoài trời hồ bơi

 

Sàn gỗ ngoài trời hồ bơi

 

Sàn gỗ ngoài trời hồ bơi

 

TIN TỨC GẦN ĐÂY

Network